Какво е 4G Покритие Контакти MyTcom Кошница
Кошницата е празна!
Общи условия Бг En Партньори

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Условия за достъп до отворен интернет (в сила от 18.05.2018 г.) ФОРМУЛЯР ЗА УЛЕСНЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА УСЛОВИЯ НА „ТИ.КОМ” АД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА И /ИЛИ УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (в сила от 18.05.2018 г.) Интерфейси на устройствата за свързване към 4G LTE мрежата на Tи.Kом Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „Ти.ком“ АД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Ти.ком“ АД в сила от 11.12.2019г. ПОЛИТИКА ЗА СПРАВЕДЛИВО ПОЛЗВАНЕ НА РЕГУЛИРАНИ РОУМИНГ УСЛУГИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (приета и прилагана на основание на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286, в сила от 15.06.2017 г.) ПРОЦЕДУРА за жалби, компенсаци и възстановяване на разходи
ЛИЧНИ ДАННИ
ПРАВИЛА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Ценова листа на оборудване, предоставяно от Ти.ком АД Условия за ползване на абонаментен план за мобилен достъп до интернет – Student Data 50 Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет Start data 20, Start data 30, Start data 60, Unlimited data 100, Unlimited data 200, Unlimited data 300_от_24.5.2019 Условия за ползване на предплатени планове за мобилен достъп до интернет
АРХИВ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА "ТИ.КОМ" АД И ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ТЯХ УСЛУГИ Изменения в Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „Ти.ком“ АД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Ти.ком“ АД Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – Start data 30_Unlimited data 200 Условия за ползване на абонаментен план за мобилен достъп до интернет – Excellent data 60+60 Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – Unlimited 30, Unlimited 60, Unlimited 100, Unlimited 200, Unlimited_отстъпки Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – Start data 20, Start data 60, Unlimited data 100, Unlimited data 300 Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – Unlimited 30, Unlimited 60, Unlimited 100, Unlimited 200, Unlimited Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – Unlimited 30, Unlimited 60, Unlimited 100, Unlimited 200, Unlimited_отстъпки
ИГРИ И ПРОМОЦИИ