Coverage Contacts MyTcom Basket
The basket is empty!
Terms Бг En Business

Tariff Calculator

Изберете подходящите за Вас услуги при най-изгодни условия!

Minutes of SD video streaming

0 MB

0 100
Social media posts with photos

0 MB

0 20
Minutes of music streaming

0 MB

0 100
Apps/Games/MP3s downloads

0 MB

0 20
Minutes of internet calls

0 MB

0 100
Webpages visits

0 MB

0 50
Minutes of online gaming

0 MB

0 100
Movies downloads

0 MB

0 10

Your calculated consumption per month

0 gb 10 gb 20 gb 30 gb 40 gb 50 gb 60 gb 70 gb 80 gb 90 gb 100 gb 110 gb 120 gb 130 gb 140 gb 150 gb 160 gb 170 gb 180 gb 190 gb 200 gb 210 gb 220 gb 230 gb 240 gb 250 gb 260 gb 270 gb 280 gb 290 gb 300 gb
bgr
Регулирай плъзгачите по-долу, за да изчислиш личния си месечен трафик

Legend

1 minute online SD video streaming 2MB

1 post with photo 512kB

1 minute music streaming 512kB

1 downloaded App/Game/MP3 4MB

1 minute internet call 4MB

1 webpage 1MB

1 minute of online gaming 24MB

1 movie 700MB

Забележка: Посочените данни са приблизителни и имат ориентировъчен характер. Точният трафик, нужен за осъществяването на посочените по-горе дейности, варира според устройството, което използвате и неговите технически характеристики. Калкулаторът работи с приблизителни стойности и показва резултати близки до зададеното от вас потребление, като се има предвид, че: 1 MB = 1024 kB; 1 GB = 1024 MB.